Marja Pel-Adema


Logopedist | Stemtherapeut
Als all-round logopedist werk ik sinds 1981 met kinderen en volwassenen met verschillende soorten problemen op het gebied van communicatie. De laatste jaren heb ik me intensief met de stem bezig gehouden en veel scholing op dat gebied gevolgd. Naast mijn praktijk, werkte ik 2 jaar op een zmlk-/mlk-school en nog 17 jaar op de afdeling neurologie van het plaatselijk ziekenhuis. Ik ben nog steeds gefascineerd door een van de meest wezenlijke aspecten van het mens-zijn: het spreken. Verdieping vind ik, naast de vakinhoudelijke cursussen, in de psychologie, maar vooral in de filosofie. Specialiseren in kennis en vaardigheden vind ik belangrijk, maar wel in samenhang met de hele mens. Een spraak-, taal- of stemprobleem doet iets met je hele wezen en daarom vind ik het steeds weer een uitdaging om de juiste behandeling te vinden, in samenspraak en -spel met mijn cliënt.

Ik beheers het Fries actief.

Naast het volgen van na- en bijscholing houd ik mijn vakkennis bij door lidmaatschap van de kwaliteitskring Vrijgevestigden Noord-Friesland met logopedisten uit de regio. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Naast het werken in de praktijk geef ik workshops stemexpressie aan diverse doelgroepen.


Gevolgde cursussen en opleidingen betreffende logopedie en foniatrie

 • Denkstimulerende Gesprekstechnieken van Marion Blank
 • Visual Thinking Strategies (VTS) bij hersenrevalidatie
 • Neuro-Revalidatie
 • PDD-NOSS en spraak-taalproblematiek;
 • Jonge Stotterende Kinderen
 • Neuro-Linguïstisch Programmeren
 • Taaltherapie voor Jonge Kinderen
 • Verbale Ontwikkelingsdyspraxie
 • Taaltherapie voor kinderen vanaf 7 jaar
 • Onderzoek en Behandeling van jonge Onverstaanbare Kinderen
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
 • Workshop Doelgericht en Smart
 • Het brein van de therapeut
 • Filosofieacademie 2005-2014
 • Larynx Manipulatie en -facilitatie
 • Stembevrijding en Stemexpressie
 • Oerstem
 • Bekkenstem
 • Boventoonzingen
 • Psychogene Stem- en Spraakstoornissen
 • Workshop Estill Voice stemtraining
 • Stem, stress en hormonen
 • Estill Voice Training Level 1
 • Motorisch Leren. Revalidatie na hersenletsel.
 • Werbeckmethode stemonthulling
 • Lunar- en Solar ademing

Contact
t. 0512 511 774 | marja@logopediepraktijkdrachten.nl